Manon Erich RL - trainer en loopbaancoach

Dagelijks ontmoet ik medewerkers die een gebrek aan werkplezier ervaren. Ze merken op dat ze geen voldoening meer uit hun werk halen en verlangen naar een nieuwe stip aan de horizon. 

 

Ik concludeer dat het voor velen, op bepaalde momenten in hun loopbaan, lastig blijkt te zijn om sturing te geven aan hun carrière. Of het nu gaat om dreigend baanverlies of omdat er sprake is van onvrede over werksituaties, het is in beide gevallen verstandig om tijdig stil te staan bij je eigen ontwikkeling en je wensen voor je verdere loopbaan te concretiseren.

 

Wanneer je een eigen koers weet uit te stippelen, stelt dat je in staat om regie te nemen en te doen wat het best bij je past. Het hebben van perspectief geeft energie, daar werk ik met deze medewerkers naartoe. 

Werkervaring heb ik opgedaan als leidinggevende in de zakelijke dienstverlening en als recruiter en vestigingsmanager in de werving en selectie branche. In de jaren erna heb ik mij meer gefocust op de wereld van de zoekende werkenden; mensen die soms gedwongen, maar vaak ook op eigen initiatief verandering in hun werkzame leven wilden realiseren.

 

Inmiddels werk ik ruim 10 jaar als loopbaancoach en trainer. In dit vak komt voor mij alles samen wat mij boeit, wat ik kan èn waar ik energie van krijg. Ik ben trots op de resultaten die mijn clienten boeken. Mijn persoonlijkheid omschrijft zich als sociaal, betrokken, integer, enthousiast en oplossingsgericht. Ik ben sportief en ik ben graag in de buitenlucht. Zo zorg ik zelf voor mijn energiebalans.

Ik ben gecertificeerd en geregistreerd door het Noloc en het CMI en ik werk in individuele coachtrajecten (soms) met MBTI.

Adriane Brummelkamp - paardencoach en trainer

Adriane Brummelkamp - trainer en paardencoach

Al vanaf mijn kinderjaren ben ik gek op paarden en was dan ook vaak bij ze te vinden. Op latere leeftijd ben ik pas begonnen met paardrijden.


Doordat ik pas op latere leeftijd op het paard ben gaan zitten, heb ik gemerkt dat er zoveel meer leuke dingen met paarden te doen zijn dan alleen rijden. Ik bemerkte ook hoe sterk paarden kunnen reageren op je; ben je vrolijk zijn zij het ook, heb je een slechte dag dan heeft dat ook zijn weerslag op het paard en zal hij/zij minder enthousiast zijn om met je op pad te gaan.


Door mijn leidinggevende functie binnen het ziekenhuiswezen heb ik veel met mensen te maken. In positieve tijden, maar ook in minder vrolijke tijden, wanneer reorganisaties plaats moeten vinden of mensen niet meer geschikt blijken te zijn voor de eisen die de functie tegenwoordig aan hen stelt.


Ik ben mij gaan afvragen of ik mijn passie, de paarden, zou kunnen combineren met de hulpvraag die mensen vaak hebben. Zo kwam ik terecht bij de opleiding Equine Assited Coach, mensen coachen met behulp van paarden. De opleiding heb ik gedaan bij Educatief Centrum Keulseweg in Pijnacker. Deze opleiding is als eerste en enige opleiding coachen met paarden in Nederland door de NOBCO/EMCC geaccrediteerd op practitioner niveau.


In 2015 heb ik deze opleiding succesvol afgerond en ben ik mijn eigen praktijk gestart. De paarden en ik hebben al een flink aantal mensen mogen helpen de oplossing voor hun coachvraag te vinden, hetzij in individuele sessies, hetzij in teamsessies. 

Ik ben aangesloten bij de KREAC, kwaliteitsregister van Equine Assited Coaches.

mistral trainingen - www.mistraltrainingen.nl

Litla & Felix - de paarden

Litla is een lieve IJslandse merrie. Bijzonder mensgericht en erg nieuwsgierig wat haar tot het perfecte coachpaard maakt! Litla neemt de plaats in van Kola, haar hebben wij in januari 2017 moeten laten inslapen. Litla is rustig aanwezig en benadert de mens subtiel.

Felix is een Shetlander ruin. Hij is superlief en heeft ook een duidelijke eigen wil. Als je Felix eerlijk behandelt dat zal hij jou ook eerlijk behandelen! Door zijn eerlijkheid en duidelijkheid is hij een perfect paard om mee te coachen. Hij is het schoolvoorbeeld van “grote mond, klein hartje”. Felix is nieuwsgierig en onderzoekt vaak de zaken voordat jij zelf al door hebt waar het allemaal over gaat.

 

Felix en Litla leven samen met hun paardenvrienden heerlijk de hele dag buiten en kunnen vrijuit bewegen. De diverse hooi- en waterpunten maken dat de paarden moeten lopen om te eten en drinken wat hun welzijn bevordert.

Trainen met impact

Als coach en trainer werken we met reguliere methodieken, zoals oplossingsgericht coachen, NLP en systemisch werken. Werkvormen die zichzelf in trainingsruimtes bewezen hebben, zijn door ons bewerkt tot instrumentarium voor buiten.

Onze trainingen zijn ontworpen volgens de IMPACT methodiek. Deze methode staat voor een krachtige, effectieve manier van trainen waarbij deelnemers worden uitgedaagd, verrast en geactiveerd.

Intelligentie

In alle fases van de trainingen worden werkvormen toegepast die rekening houden met de vier leerstijlen van Kolb en het principe meervoudige intelligenties. Om het leren tijdens de trainingen te bevorderen, werken we met leerversnellers die bewezen effectief zijn.

 

Motivatie

De leerdoelen van de deelnemers staan centraal. Wij vinden het belangrijk dat haalbaarheid en de aantrekkelijkheid van doelen bij aanvang van de training getoetst worden en commitment voor eigen doelen wordt bewerkstelligd. Deelnemers ontvangen vooraf huiswerkopdrachten en persoonlijke leerdoelen worden vooraf afgestemd.

 

Persoonlijk

Wij hechten veel waarde aan een veilige leeromgeving waar deelnemers vragen kunnen stellen en kwetsbaarheid mogen tonen. Als coach en trainer staan wij voor aandacht, deskundigheid en voor duurzame ontwikkeling. Onze trainingsstijl typeert zich als groepsgericht werken; we zijn ons tijdens trainingen bewust van de signalen in de groep en stemmen tempo en diepgang af op de behoefte van de groep.  

 

Actief

Dit zou onze slogan kunnen zijn, want activeren is de rode draad in onze trainingen. Wij geloven dat de componenten buiten-interactief-bewegen en het werken met kleine groepen bijdragen aan een hoge opbrengst van onze trainingen.

 

Creativiteit

De trainingen van MISTRAL Trainingen kennen een groot creatief component. Door de buitenomgeving en de paarden wordt niet alleen een beroep gedaan op de creativiteit en improvisatietalent van de trainers, maar zeker ook van de deelnemers.  De door onszelf ontworpen werkvormen nodigen deelnemers uit om op een creatieve manier tot inzichten te komen en te ervaren. Met het paard als instrument.

 

Transfergericht

Wij willen met onze trainingen de gewenste verandering bij deelnemers realiseren. Tijdens trainingen doen ze echter meer kennis op dan ze zelf kunnen toepassen. Daarom houden we hen scherp op eigen leerdoelen en werken we toe naar concrete actiepunten en maken van commitment voor eigen resultaten een belangrijk onderwerp aan het einde van onze trainingen.

werken aan loopbaanvragen met paarden

KREAC gecertificeerd paardencoach

Adriane Brummelkamp is gecertificeerd door KREAC, waarmee ze een erkend paardencoach is en garant staat voor kwaliteit, bekwaamheid en professionaliteit van haar dienstverlening in het vakgebied. Door deze certificering is Adriane bevoegd om zowel met als zonder paarden veranderingsprocessen te begeleiden.


werken aan loopbaanvragen met paarden

Noloc & CMI gecertificeerd loopbaancoach

Manon Erich is Noloc en CMI gecertificeerd loopbaancoach. Iedere drie jaar wordt Manon door een onafhankelijke commissie getoetst op haar vakbekwaamheid, kennis, professionaliteit en handelen. Manon is daarmee ook bevoegd om diensten uit te voeren voor de overheid en andere organisaties die het belang onderschrijven van de professionaliteit van ingehuurde coaches.


teugels voor je loopbaan - www.mistraltrainingen.nl

Gedragscode & Grondhouding

We werken vanzelfsprekend beiden volgens de gedragcodes zoals deze door de genoemde instituten zijn opgesteld. Hierbij hoort ook de grondhouding van een professioneel coach, waarbij het gaat om ethisch en onafhankelijk handelen, toepassen van zelfreflectie, werken aan eigen ontwikkeling en het openstaan voor andere denkbeelden.

Onze missie

De naam MISTRAL is niet zo maar gekozen. Mistral is een versnelde wind in Noord-Frankrijk en komt elk seizoen voor. Eigenlijk net zoals je in jouw loopbaan ook meerdere keren geconfronteerd zal worden met 'een andere wind'. Je leven en je loopbaan kennen beiden kenmerkende seizoenen. Die andere wind kan komen vanuit eigen behoefte, bijvoorbeeld door een nieuwe levensfase. Maar je kan het ook ervaren als gevolg van onverwachte veranderingen. 

Tegenwind maakt je sterk, meewind helpt je versnellen en in de luwte kan je even stil staan om je koers zo nodig aan te passen. Ongeacht in welke seizoen je zit en wat voor wind je ervaart, je kan het gebruiken om inzichten te krijgen en keuzes te maken.

Wordt meester van je eigen loopbaan: vind je kracht, kom in beweging en vervolg je pad met vertrouwen. 

De oorsprong - Over ons

Mistral trainingen is opgericht door Adriane Brummelkamp en Manon Erich.

In 2017 leerde we elkaar kennen. Adriane was op zoek naar een loopbaancoach om opnieuw richting te geven aan haar loopbaan en kwam op aanraden bij Manon terecht. Nadat we het traject met succes afrondden, dronken we nog een keer een kop koffie. Adriane vertelde eerder in de gesprekken met Manon gepassioneerd over haar werk als paardencoach en dat maakte Manon nieuwsgierig. Zo nieuwsgierig dat ze besloot het zelf nu maar eens te ervaren. In die sessie bij Adriane merkte Manon hoe effectief, en hoe bijzonder het is om met paarden aan een persoonlijk thema te werken.

En zo ontstond een idee. We bleken over een aantal belangrijke dingen hetzelfde te denken en eigenlijk waren onze diensten erg aanvullend op elkaar. We versterken elkaar. Geïnspireerd en vol met ideeën namen we die dag afscheid en we besloten ze verder uit te werken.  

 Ons aanbod moest wat ons betreft bedoeld zijn voor mensen die houvast zoeken in hun loopbaan, last hebben van werkstress, steviger in hun schoenen willen staan op de werkplek èn voor hen die op zoek zijn naar waar hun eigen kracht ligt.


Onze samenwerking kreeg in enkele maanden vorm.


Het resultaat is het aanbod van MISTRAL trainingen - teugels voor je loopbaan.

Impressie van de trainingen

Mistral trainingen - teugels voor je loopbaan
Mistral trainingen - teugels voor je loopbaan
Mistral trainingen - teugels voor je loopbaan
werken aan je loopbaanvraag met paarden
paardencoach den haag
teugels voor je loopbaan - www.mistraltrainingen.nl
paardencoach den haag

Contact

MISTRAL trainingen VOF

info@mistraltrainingen.nl
Kvk-nummer: 74441515

Trainingslocatie
Wollebrandlaan 3a
Honselersdijk

training, paardencoach, loopbaancoach, zelfvertrouwen, werkdruk, coach,
talenten, ontwikkeling, praktisch,  werkgeluk, team, samenwerken,
Den Haag, Westland, Zoetermeer, Delft, Leiden, Naaldwijk, Rotterdam,
kreac, noloc, cmi