Morele stress

Het werk wat we doen, kiezen we steeds meer bewust en vanuit ons hart. Waar vroeger een functie werd uitgevoerd omdat het zich nu eenmaal aandiende, is over het algemeen onze intrinsieke motivatie nu de reden waarom we ons werk doen. Gelukkig maar. We dienen er immers een flinke poos voor te leren, ook als we al geruime tijd werken. Want een leven lang leren is aan de orde van dag. Om inzetbaar te blijven moet je kunnen meebewegen met de veranderingen in je beroep of werkveld. Dan kan je maar beter werk doen waar je vol overgave je kwaliteiten en talenten bij kan inzetten. 

Ook waarden spelen ook een rol bij het werk wat we kiezen. Misschien niet altijd bewust, maar daarmee zijn ze niet minder belangrijk. Zie je jouw waarden terug in je werk, dan levert dat voldoening op:
- Wanneer je jouw waarden in je werk herkent, dan voel je dat je werk nuttig is. 
- Komen jouw waarden overeen met de waarden van je werkgever, dan is het vanzelfsprekender om organisatiedoelstellingen als waardevol te bestempelen. 

Hierdoor begin je met energie aan je werkdag en doe je een stapje extra als dat nodig is. 
Zo belangrijk zijn waarden.

Maar dan zijn er dagen, weken dat je tegen je werk op ziet, geen zin meer hebt, wegduikt voor werk wat eigenlijk nog gedaan moet worden.... Je vind je werk wel leuk en je gelooft ook dat je er wel goed in bent, maar er is iets veranderd wat zorgt voor tegenzin. Het is een geleidelijk proces. Maar op een dag constateer je dat je ondanks alle inspanningen weinig tot geen voldoening ervaart. Je schikt je naar nieuw beleid, een nieuwe situatie, keuzes van de organisatie. Het gevolg is dat je tijdens je werk handelt op een manier die niet bij je past. Je verloochent je eigen waarden. En dat levert stress op. Zeker als je er toch een hele poos het beste van probeert te maken. 

Morele stress komt voort uit:
- je doet iets wat je tegenstaat, of 
- je laat iets na wat je belangrijk vindt
Het over niet meer trouw kunnen zijn aan je persoonlijke integriteit.

Het is niet verstandig om hier lichtzinnig over te denken. Het raakt immers grote thema's.

Bij de activiteiten van Mistral Trainingen komen waarden ook vaak ter sprake. In de training 'beteugel je werkstress' is het zelfs een vast onderdeel. 

Wil je ook een stilstaan bij je waarden? Neem dan contact met ons op.